KAVAD, ESITLUSED

* * *  Silva Anspali esitlus Avatud talude päevade algusest 25.07.2016 Maamajanduse Infokeskuse korraldatud seminaril: 16-07-25-Avatud-talud-algus-JAP

* * *  3. august 2016 Järvamaa Toidutootjate Võrgustiku kohtumine: 16-08-03 TOIDUVoRK-kava

* * * JAP Kevadvooru lühikokkuvõte. Tegevjuht Silva Anspali esitlus 16.06.2016 Jänedal Leader Infopäeval: 16-06-16 Esitlus JAP

2016 SÜGISVOOR

TAOTLEMINE

MTÜ Järva Arengu Partnerid Üldkogu 03.03.2016 otsustas, et 2016 aasta SÜGISVOOR ettevõtjatele on avatud e-prias 01.09.- 14.09.2016

Avatud on meetmed:
Meede 2.1- Ettevõtluse turundustoetus
Meede 2.2- Ettevõtluse arengutoetus
Meede 2.3- Arenguhüpe ettevõtluses
Meede 3.2- Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele

Taotlemisel tuleb esitada Leader määruse (11/23.10.2015) §37 punkt 4 märgitud dokumentidele  lisaks:
+16-JAP projektikirjeldus kinnitatud

16-JAP-Äriplaan-Rahavoodkinnitatud.xls

* * * PRIA on nõudnud taotlejatelt investeeringu eelarvet kululiikide kaupa juhul kui on tegemist mitme soetusega. Näidis:
16-Hinnakalkulatsioon kululiikide kaupa

* * * Hinnapäring ja hinnapakkumus tuleb lisada projekti elluviimisel koos maksetaotlusega Näidised:
16-Hinnapäring
16-Hinnapakkumuse näidis

Juhendid, dokumendid:
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* 23.10.2015 nr 11
2016 INFOPÄEVADE ESITLUS (LEADER määrus)
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
16 JAP Hindamisleht (ettevõtlusmeetmetele)

ABIKS:
Sihtvaldkondade määramise abitabel

PRIA VORMID:
Selgitustega näidis, mida täidetakse e-prias:
16-08-PRIA-projektitaotlus

PRIA kodulehele saad  SIIT.

TÄHELEPANU Sisenemine e-priasse:  Sisene vanasse e-PRIAsse!

Kui olete sisse loginud, siis avage taotleja organisatsioon. Ülevalt siniselt menüült valige  Teenused, kerides allapoole, leiate  TAOTLUSEDLeader projektitaotlus.

Kui olete taotluse täitmist alustanud ja salvestanud, siis uuesti sisse logimisel leiate selle valides ülevalt menüüst  Dokumendid.

Enne 1.septembrit ei tohi taotlust kinnitada, vaid ainult salvestada!

* * *

* * * KONSULTATSIOONID kohalikes omavalitsustes
(JAP kontori töötaja on vallamajas kell 10.00-15.00) toimuvad alljärgnevalt:
08.08.2016  Albus;
09.08.2016  Amblas;
10.08.2016 Järva-Jaanis ja Karedal;
11.08.2016 Koerus ja Koigis;
12.08.2016 Paides ja Roosna-Allikul.

2016 RAKENDUSKAVA

2016 rakenduskavaga kinnitatud toetuse summad
Meede 1.1.1
Piirkonna arengutoetus
37 587,84
Meede 1.1.2
Piirkonna arengu suurprojektide toetus
112 763,52
Meede 1.2
Kogukonna ühisprojektide toetus
37 587,84
Meede 1.3
Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine
37 587,84
Meede 1.4
Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor
37 587,84
Meede 2.1
Ettevõtluse turundustoetus
60 140,54
Meede 2.2
Ettevõtluse arengutoetus
127 798,65
Meede 2.3
Arenguhüpe ettevõtluses
150 351,36
Meede 3.1
Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused avalikele objektidele
37 587,84
Meede 3.2
Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele
37 587,84

2016 TAOTLEMINE – Kevadvoor