Muu info

Tähelepanu! JAP koduleht www.jap.org.ee on 14.-18.12.2016 uuendamisel.

JAP ÜLDKOGU 3/2016 toimub 19.12.2016 kell 13.30 Ambla Kultuurimajas.
Registreeru SIIN

13.30 Kogunemine, tervituskohv
14.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:  Registreeritud sõnavõtud

 1. Uute liikmete tutvustus
  Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 2. JAP juhatuse liikmete valimine
  Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
  Hääletamine 15 min
 3. JAP 2017 ühisprojekti „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“kinnitamine
  Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 4. JAP 2017 rahvusvahelise koostööprojekti „YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine“ kinnitamine
  Ettekandja: Sille Erala, konsultant

Vaheaeg 15 min

 1. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
  Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 2. Kokkuvõte JAP 2016 projektide hindamisest, kordade ja dokumentide muutusvajadusest
  Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 3. Muudatus JAP Hindamiskomisjoni koosseisus
  Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

MUU INFO:

PROJEKTIDE TEOSTAJATELE – PROJEKTIDE TÄHISTAMINE:
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020.

2015 Järvamaa Päevad Solarises:
Audioreklaam
Vidoreklaam

 

2016 SÜGISVOOR

TAOTLEMINE

MTÜ Järva Arengu Partnerid Üldkogu 03.03.2016 otsustas, et 2016 aasta SÜGISVOOR ettevõtjatele on avatud e-prias 01.09.- 14.09.2016

Avatud on meetmed:
Meede 2.1- Ettevõtluse turundustoetus
Meede 2.2- Ettevõtluse arengutoetus
Meede 2.3- Arenguhüpe ettevõtluses
Meede 3.2- Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele

Taotlemisel tuleb esitada Leader määruse (11/23.10.2015) §37 punkt 4 märgitud dokumentidele  lisaks:
+16-JAP projektikirjeldus kinnitatud

16-JAP-Äriplaan-Rahavoodkinnitatud.xls

* * * PRIA on nõudnud taotlejatelt investeeringu eelarvet kululiikide kaupa juhul kui on tegemist mitme soetusega. Näidis:
16-Hinnakalkulatsioon kululiikide kaupa

* * * Hinnapäring ja hinnapakkumus tuleb lisada projekti elluviimisel koos maksetaotlusega Näidised:
16-Hinnapäring
16-Hinnapakkumuse näidis

Juhendid, dokumendid:
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* 23.10.2015 nr 11
2016 INFOPÄEVADE ESITLUS (LEADER määrus)
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
16 JAP Hindamisleht (ettevõtlusmeetmetele)

ABIKS:
Sihtvaldkondade määramise abitabel

PRIA VORMID:
Selgitustega näidis, mida täidetakse e-prias:
16-08-PRIA-projektitaotlus

PRIA kodulehele saad  SIIT.

TÄHELEPANU Sisenemine e-priasse:  Sisene vanasse e-PRIAsse!

Kui olete sisse loginud, siis avage taotleja organisatsioon. Ülevalt siniselt menüült valige  Teenused, kerides allapoole, leiate  TAOTLUSEDLeader projektitaotlus.

Kui olete taotluse täitmist alustanud ja salvestanud, siis uuesti sisse logimisel leiate selle valides ülevalt menüüst  Dokumendid.

Enne 1.septembrit ei tohi taotlust kinnitada, vaid ainult salvestada!

* * *

* * * KONSULTATSIOONID kohalikes omavalitsustes
(JAP kontori töötaja on vallamajas kell 10.00-15.00) toimuvad alljärgnevalt:
08.08.2016  Albus;
09.08.2016  Amblas;
10.08.2016 Järva-Jaanis ja Karedal;
11.08.2016 Koerus ja Koigis;
12.08.2016 Paides ja Roosna-Allikul.

2016 RAKENDUSKAVA

2016 rakenduskavaga kinnitatud toetuse summad
Meede 1.1.1
Piirkonna arengutoetus
37 587,84
Meede 1.1.2
Piirkonna arengu suurprojektide toetus
112 763,52
Meede 1.2
Kogukonna ühisprojektide toetus
37 587,84
Meede 1.3
Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine
37 587,84
Meede 1.4
Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor
37 587,84
Meede 2.1
Ettevõtluse turundustoetus
60 140,54
Meede 2.2
Ettevõtluse arengutoetus
127 798,65
Meede 2.3
Arenguhüpe ettevõtluses
150 351,36
Meede 3.1
Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused avalikele objektidele
37 587,84
Meede 3.2
Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele
37 587,84

Kaitstud: 2016 TAOTLEMINE – Kevadvoor

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: